Τρόποι Πληρωμής

Στην περίπτωση κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μέσω του Letsferry, η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με χρέωση κάρτας ή Paypal.

Η αποστολή των εισιτηρίων γίνεται μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί.

Η Letsferry έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα που να βεβαιώνουν τα στοιχεία του χρήστη πριν την έκδοση των εισιτηρίων, είτε πρόκειται για αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας, είτε για αντίγραφο της κατάθεσής του.

Υπηρεσίες Πληρωμών PSD2
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών αλλάζει τον τρόπο που θα πραγματοποιείτε τις αγορές σας με κάρτα.

Η νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/EΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4537/2018, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να καταστήσει τις πληρωμές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)* πιο ασφαλείς και εύκολες. Με την οδηγία αυτή, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, εκσυγχρονίζονται οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές, χωρίς την χρήση PIN, με φυσική παρουσία κάρτας και οι συναλλαγές στο διαδίκτυο (e-commerce).

*Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) : κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία